Команда

Управління освіти

Познайомимося після перемоги!

Денис Сисоєв

В.о начальника Управління освіти Краматорської міської ради ​

 • Контролює та здійснює керівництво реалізацією регіональних та міських програм щодо комп’ютеризації шкіл та впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес
 • Відповідає за підготовку і здачу статистичних звітів
 • Відповідає за підготовку і проведення ЗНО в місті
 • Організовує і координує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі

Наталія Ананських

Заступник начальника Управління освіти Краматорської міської ради

 • Контролює фінансово-господарську діяльність
 • Бере участь у розробці цільових комплексних програм
 • Контролює проведення конкурсних торгів та виконання договорів за їх результатами
 • Опікується питанням енергозаощадження
 • Здійснює контроль за роботою центру бухгалтерського обліку, звітності і планування та групи матеріально-технічного забезпечення

Сергій Сергєєв

Головний спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Забезпечує реалізацію державної політики в системі освіти та дотримання вимог законодавства з питань освіти
 • Бере участь у складанні обласних та міських цільових комплексних програм з питань освіти, програмі економічного і соціального розвитку міста та Дорожньої карти до них, організація та контроль за їх виконанням
 • Організовує роботу з розробки робочих навчальних планів закладів освіти, їх перевірка, затвердження та контроль за їх здійсненням
 • Створює умови для рівного доступу громадянам щодо здобуття повної загальної середньої освіти

Олена Квас

Головний спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Опікується національно-патріотичним вихованням
 • Відповідає за роботу з дітьми пільгових категорій
 • Координує роботу літніх профільних та пришкільних таборів
 • Контролює діяльність закладів з розвитку учнівського самоврядування, профорієнтації

Сергій Кузішин

Головний спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Здійснює юридичний супровід роботи управління
 • Забезпечує методичне керівництво правовою роботою та додержання законності у правовій, службовій та фінансово-господарській діяльності
 • Забезпечує надання правової допомоги, представляє та захищає правові інтереси управління освіти у судах, державних та громадських організаціях, здійснює ведення судових справ

Наталія Ісмаілова

Головний спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Координує роботу дошкільних навчальних закладів

Олена Шорнікова

Головний спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Здійснює роботу з кадрових питань зі складом осіб місцевого самоврядування та керівників закладів освіти
 • Здійснює підготовку документів для заохочення та нагородження державними нагородами, відомчими відзнаками
 • Організовує проведення конкурсних процедур
 • Веде облік військовозобов’язаних працівників
 • Координує роботу з Пенсійним фондом, Центром зайнятості, РТЦК та СК

Ірина Логачова

Головний спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Опікується впровадженням інклюзивної освіти та освіти осіб з особливими освітніми потребами
 • Бере участь у розробці програм безбар’єрності
 • Контролює заходи щодо організації роботи закладів з охорони праці, збереження життя й здоров’я учасників освітнього процесу, пожежної безпеки, травматизму

Євгенія Блудова

Головний спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Здійснює роботу з кадрових питань зі складом осіб місцевого самоврядування та керівників закладів освіти
 • Здійснює підготовку документів для заохочення та нагородження державними нагородами, відомчими відзнаками
 • Організовує проведення конкурсних процедур
 • Веде облік військовозобов’язаних працівників
 • Координує роботу з Пенсійним фондом, Центром зайнятості, РТЦК та СП

Олена Сосой

Спеціаліст І категорії Управління освіти Краматорської міської ради

 • Контролює і аналізує роботу позашкільних закладів освіти, шкільних гуртків, секцій, клубів за інтересами
 • Організовує роботу щодо реалізації Концепції підтримки обдарованої молоді, регіональної і міської програм по роботі з обдарованими дітьми
 • Організує роботу і здійснює контроль за діяльністю науково-методичної ради Краматорської філії Малої Академії наук
 • Організовує роботу з моніторингу якості освіти та освітніх послуг у початковій школі

Олександр Грищенко

Спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Бере участь у розробці та організації виконання завдань обласних та міських цільових комплексних програм з питань освіти, програмі економічного і соціального розвитку міста 
 • Залучає широку громадськість до процесів формування державної політики у галузі створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на отримання інформації
 • Відповідає за стан впровадження програми учнівських квитків
 • Забезпечує ефективну взаємодію управління освіти та підпорядкованих закладів із ЗМІ та громадськістю

Світлана Черкас

Спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

Олена Говорітова

Діловод Управління освіти Краматорської міської ради