Управління освіти Краматорської міської ради

Єдина система відкритих бюджетів

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідно до частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України, положень Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України № 1222 від 04.08.2000 р. «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», беручи до уваги той факт, що забезпечення відкритості та доступності інформації про надходження та використання бюджетних коштів, благодійної допомоги, зменшення корупційних ризиків при їх використанні становить спільний інтерес, та враховуючи потребу у взаємній співпраці щодо побудови ефективної моделі прозорого отримання, використання та обліку благодійної допомоги, бюджетного фінансування для потреб комунальних закладів освіти Краматорської міської ради управлінням освіти Краматорської міської ради підписано Меморандум про співпрацю щодо впровадження веб – платформи «Єдина система відкритих бюджетів закладів освіти»

Відповідно до ст.10 Закону України «Про доступ до публічної інформаці» розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.     Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Саме система OpenSchool – це безкоштовний сервіс, який має повний набір функцій для реалізації та виконання нормативних актів та не потребує фінансування для його подальшого функціонування.