Телефон гарячої лінії: +380-(66)-891-75-85

Телефон гарячої лінії: +380-(66)-891-75-85

Управління освіти Краматорської міської ради

Слава Україні!

Героям Слава!

Вітаємо на сайті!

Сервіс замовлення

Проїзних квитків

Для замовлення натисніть кнопку нижче

Діяльність Управління освіти

У своїй діяльності управління керується Конституцією України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також “Положенням про управління освіти Краматорської міської ради”.
Управління освіти є підзвітним і підконтрольним Краматорській міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету ради, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а з питань здійснення делегованих йому повноважень, підконтрольний Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

Управління освіти здійснює та забезпечує

Управління освіти здійснює та забезпечує

реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання на загальноміській освітній території

методичне, психологічне та логопедичне супроводження навчально-виховного процесу у закладах освіти

сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах

контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, державних стандартів загальної середньої освіти та вимог базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста

навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться у межах території міста і є комунальною власністю, організація їх фінансового, забезпечення та зміцнення матеріальної бази, координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності

комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України

проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації

створення умов для рівного доступу громадянам щодо здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти

сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста

аналіз стану освіти у місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти

соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти

Команда

Управління освіти

Наталія Ананських

В.о начальника Управління освіти Краматорської міської ради

 • Контролює фінансово-господарську діяльність
 • Бере участь у розробці цільових комплексних програм
 • Контролює проведення конкурсних торгів та виконання договорів за їх результатами
 • Опікується питанням енергозаощадження
 • Здійснює контроль за роботою центру бухгалтерського обліку, звітності і планування та групи матеріально-технічного забезпечення

Сергій Сергєєв

Заступник начальника Управління освіти Краматорської міської ради

 • Забезпечує реалізацію державної політики в системі освіти та дотримання вимог законодавства з питань освіти
 • Бере участь у складанні обласних та міських цільових комплексних програм з питань освіти, програмі економічного і соціального розвитку міста та Дорожньої карти до них, організація та контроль за їх виконанням
 • Організовує роботу з розробки робочих навчальних планів закладів освіти, їх перевірка, затвердження та контроль за їх здійсненням
 • Створює умови для рівного доступу громадянам щодо здобуття повної загальної середньої освіти

Олена Квас

Головний спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Опікується національно-патріотичним вихованням
 • Відповідає за роботу з дітьми пільгових категорій
 • Координує роботу літніх профільних та пришкільних таборів
 • Контролює діяльність закладів з розвитку учнівського самоврядування, профорієнтації

Денис Сисоєв

Головний спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Контролює та здійснює керівництво реалізацією регіональних та міських програм щодо комп’ютеризації шкіл та впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес
 • Відповідає за підготовку і здачу статистичних звітів
 • Відповідає за підготовку і проведення ЗНО в місті
 • Організовує і координує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі

Олена Сосой

Спеціаліст І категорії Управління освіти Краматорської міської ради

 • Контролює і аналізує роботу позашкільних закладів освіти, шкільних гуртків, секцій, клубів за інтересами
 • Організовує роботу щодо реалізації Концепції підтримки обдарованої молоді, регіональної і міської програм по роботі з обдарованими дітьми
 • Організує роботу і здійснює контроль за діяльністю науково-методичної ради Краматорської філії Малої Академії наук
 • Організовує роботу з моніторингу якості освіти та освітніх послуг у початковій школі

Олександр Грищенко

Спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Бере участь у розробці та організації виконання завдань обласних та міських цільових комплексних програм з питань освіти, програмі економічного і соціального розвитку міста 
 • Залучає широку громадськість до процесів формування державної політики у галузі створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на отримання інформації
 • Відповідає за стан впровадження програми учнівських квитків
 • Забезпечує ефективну взаємодію управління освіти та підпорядкованих закладів із ЗМІ та громадськістю

Сергій Кузішин

Спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Здійснює юридичний супровід роботи управління
 • Забезпечує методичне керівництво правовою роботою та додержання законності у правовій, службовій та фінансово-господарській діяльності
 • Забезпечує надання правової допомоги, представляє та захищає правові інтереси управління освіти у судах, державних та громадських організаціях, здійснює ведення судових справ

Євгенія Блудова

Головний спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Здійснює роботу з кадрових питань зі складом осіб місцевого самоврядування та керівників закладів освіти
 • Здійснює підготовку документів для заохочення та нагородження державними нагородами, відомчими відзнаками
 • Організовує проведення конкурсних процедур
 • Веде облік військовозобов’язаних працівників
 • Координує роботу з Пенсійним фондом, Центром зайнятості, РТЦК та СП

Ірина Логачова

Головний спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Опікується впровадженням інклюзивної освіти та освіти осіб з особливими освітніми потребами
 • Бере участь у розробці програм безбар’єрності
 • Контролює заходи щодо організації роботи закладів з охорони праці, збереження життя й здоров’я учасників освітнього процесу, пожежної безпеки, травматизму

Наталія Ісмаілова

Головний спеціаліст Управління освіти Краматорської міської ради

 • Координує роботу дошкільних навчальних закладів

Олена Говорітова

Діловод Управління освіти Краматорської міської ради