ПРОТОКОЛ № 3 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Ліцею № 4 «Успіх» Краматорської міської ради Донецької області

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

 

ПРОТОКОЛ № 3

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Ліцею № 4 «Успіх» Краматорської міської ради Донецької області

 

м. Краматорськ                                                                                                       25.05.2021 р.

 

Присутні:

Соломахіна О.О. – головний спеціаліст відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування Державної служби якості освіти у Донецькій області, голова комісії

Шабанов В.І. – завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання ДонОблІППО, заступник голови комісії

Шорнікова О.О. – член Краматорської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, секретар комісії

Члени комісії:

Пилипенко І.С. – заступник голови Батьківської ради м. Краматорськ

Сайкова В.І. – голова Краматорської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

Сташкевич І.І. – депутат Краматорської міської ради

Страшко І.М. – член правління ГО «Асоціація керівників закладів освіти Донеччини»

Фоміна С.О. – депутат Краматорської міської ради

Шостак А.Е.депутат Краматорської міської ради

 

Відсутні:

Атаманова Л.В. – депутат Краматорської міської ради

Єлагіна К.Ю. – депутат Краматорської міської ради

Єрмольченко О.Ю. – депутат Краматорської міської ради

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Про результати тестування кандидатів на посаду директора Ліцею № 4 «Успіх» Краматорської міської ради Донецької області (далі – Кандидати)
  2. Про результати оцінювання професійних компетентностей Кандидатів.
  3. Про результати оцінювання публічної презентації перспективного плану розвитку закладу освіти.
  4. Про підсумки конкурсного відбору з проведення конкурсу на посаду директора Ліцею № 4 «Успіх» Краматорської міської ради Донецької області (далі – Конкурс) та оголошення переможця.

 

СЛУХАЛИ:

Секретар конкурсної комісії Шорнікова О.О. доповіла, що на засіданні присутні дев’ять членів комісії з дванадцяти. Таким чином, відповідно до п. 5 Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти, затвердженого Рішенням Краматорської міської ради від 29.07.2020 року № 72/VII-351 (далі Положення) комісія є повноважною.

 

СЛУХАЛИ:

По першому питанню секретар конкурсної Шорнікова О.О. доповіла, що в виконанні тестових завдань взяв участь кандидат:

Каракулова Ірина Анатоліївна, 1967 р.н., освіта повна вища (1989р. Горлівський інститут іноземних мов, учитель англійської і німецької мов), місце роботи – в.о. директора Ліцею № 4 «Успіх» Краматорської міської ради Донецької області.

Каракулова Ірина Анатоліївна надала 44 правильних відповіді з 50 та отримала 4,4 бала.

Оскільки Кандидат отримав кількість балів, яка не є нижчою 50% від максимальної кількості балів, яка може бути отримана за виконання тестових завдань, відповідно до п. 34 Положення вважається таким, що успішно виконав тестові завдання та може бути допущеним до подальшої участі у Конкурсі.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 9 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАВСЯ» – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Вважати Каракулову І.А. такою, що успішно виконала тестові завдання та може бути допущена до подальшої участі у Конкурсі.

 

СЛУХАЛИ:

По другому питанню секретар комісії Шорнікова О.О. доповіла, що у конкурсі у вигляді письмової відповіді на питання ситуаційного завдання для перевірки професійних компетентностей та публічної презентації перспективного плану розвитку закладу освіти взяли участь наступні кандидати:

Каракулова Ірина Анатоліївна, 1967 р.н., освіта повна вища (1989р. Горлівський інститут іноземних мов, учитель англійської і німецької мов), місце роботи – в.о. директора Ліцею № 4 «Успіх» Краматорської міської ради Донецької області.

Каракулова Ірина Анатоліївна під час письмової відповіді на питання ситуаційного завдання для перевірки професійних компетентностей надала відповідь на питання білету № 4 «У колективі працює педагог, який постійно провокує конфліктні ситуації, пов’язані з роботою. Які, на Вашу думку, повинні бути дії керівника?» та отримала 4,1 бала.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 9 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАВСЯ» – 0.

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати оцінювання професійних компетентностей Каракулової І.А.

 

СЛУХАЛИ:

По третьому питанню:

Каракулова Ірина Анатоліївна за результатами оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу освіти отримала 10,0 балів.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 9, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАВСЯ» – 0.

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати оцінювання публічної презентації перспективного плану розвитку закладу освіти Каракулової І.А.

 

СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню за результатами всіх етапів конкурсу кандидат отримав наступні бали.

  1. Перевірка знання законодавства України – 4,4 бала;
  2. Перевірка професійних компетентностей – 4,1 бала;
  3. Публічна презентація перспективного плану розвитку закладу освіти – 10,0 бала.

Загальна сума балів – 18,5

 

Голова конкурсної комісії Соломахіна О.О. запропонувала затвердити підсумкові результати всіх етапів конкурсу та вважати Каракулову І.А. переможцем.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 8 , «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАВСЯ» – 1.

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ:

            Затвердити підсумкові результати всіх етапів Конкурсу та вважати Каракулову І.А. переможцем.

 

Голова комісії                                   ___________________         О.О. Соломахіна

 

Заступник голови  комісії               ___________________         В.І. Шабанов

 

Секретар  комісії                              ___________________         О.О. Шорнікова

 

Члени комісії:                                   ___________________         І.С. Пилипенко

 

___________________         В.І. Сайкова

 

___________________         І.І. Сташкевич

 

___________________         І.М. Страшко

 

___________________         С.О. Фоміна

 

___________________         А.Е. Шостак