Плекаємо обдарованність

Одним із пріоритетних напрямів освіти міста є турбота про обдарованих і талановитих дітей, забезпечення належних умов для навчання, виховання, фізичного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку обдарованих дітей, посилення індивідуальної роботи з ними, організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності щодо підтримки таких дітей та педагогів, які з ними працюють.

Вашій увазі ми пропонуємо рекомендації, які допоможуть вам у роботі з обдарованими дітьми.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Представлені методичні рекомендації розроблені на допомогу адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів з метою систематизації організаційних заходів щодо роботи з обдарованими дітьми в навчальному закладі.

Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасної світової та української освіти. Це відображено в базових державних нормативних документах, таких як:

  • Концепція загальної середньої освіти, у якій першим з основних завдань загальноосвітньої школи названий «різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб»;
  • Закон України «Про освіту» («Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об’єднань»);
  • Національна доктрина розвитку освіти («Держава повинна забезпечувати: формування в дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості; …створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді»).

Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності навчального закладу, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей.

(За матеріалами
Організація роботи з обдарованими дітьми
в загальноосвітньому навчальному закладі”
/
О.М.Німак. – Х.: Вид. група «Основа», 2010)