Освітні округи

Освітні округи створені для забезпечення освітніх та культурно-освітніх потреб громадян, які проживають в межах відповідної території міста.

Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про місцеве самоврядування”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності, Положенням про освітній округ, іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ.

    Метою створення і діяльності округів є забезпечення дітям дошкільного віку, учням (вихованцям) навчальних закладів системи загальної середньої освіти рівного доступу до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, допрофесійної підготовки, неперервної освіти на територіях обслуговування; координація діяльності навчальних закладів, установ культури, фізичної культури та спорту з питань реалізації законодавства в галузі освіти, ефективного використання кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази.

 

    Завданнями округу є:

 • забезпечення єдиного освітнього простору у межах округу;
 • раціональне використання творчого потенціалу педагогічних працівників;
 • створення належних умов для навчання обдарованих учнів;
 • координація навчально-виховного процесу у суб’єктах округу;
 • забезпечення реалізації профільного навчання;
 • раціональне використання навчально-методичної літератури, матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізація;
 • впровадження в навчально-виховний процес сучасних навчальних та виховних технологій.

 

З метою створення єдиного освітнього простору, забезпечення допрофільного і профільного навчання, створення умов для навчання і розвитку обдарованих школярів на освітніх округах функціонують:

 • секції довузівської підготовки «Абітурієнт»;
 • консультаційні пункти, факультативи, курси за вибором по роботі з обдарованими школярами;
 • розвивальні гуртки; консультаційні пункти та гуртки профорієнтаційного напрямку;
 • виїзні творчо розвивальні гуртки позашкільних закладів.

 

По місту Краматорськ, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста або їх частин), функціонують 4 освітніх округи.

I освітній округ: ЗОШ № 2, 3, 4, 8, 9, 35
ДНЗ № 71,72,67,8,84,88,64,80,6,69
ЦПР; ДЮСШ №2, ДЮК ФП №2 (ЗОШ №8)
II освітній округ: ЗОШ №22,25,24,5,12,15,17, інтернат №3, КЕГГ
ДНЗ №60,49,48,53,39,47,34,56,2,92
ДЮЦ «Діалог», МНВК
III   освітній округ:    ЗОШ №10,16,26,21,30,19,КУГ
ДНЗ №5,96,97,82,15,89
ДЮК ФП №2 (ЗОШ №10)
IV освітній округ: ЗОШ № 6,1,23,32,31,33,13,20,18,28,11
ДНЗ № 68,51,91,37,9,11,87,75
СЮТ

 

Згідно наказу УО № 594 від 18.08.2011 «Про підсумки роботи в освітніх округах міста у 2010-2011 навчальному році та організацію роботи в них на 2011-2012 навчальний рік щодо надання додаткових освітніх послуг» затверджена структура освітніх округів та визначені опорні школи нв освітніх округах:

 • – ЗОШ I-III ступенів №35 з профільним навчанням – I освітній округ;
 • – ЗОШ I-III ступенів №25 з профільним навчанням – II освітній округ;
 • – ЗОШ I-III ступенів №10 з профільним навчанням – III освітній округ
 • – ЗОШ I-III ступенів №6 – IV освітній округ

Закріплені кураторі освітніх округів:

 • І округ (базова школа № 35, директор Рідош М.І.)
 • ІІ округ (базова школа № 25, директор Страшко І.М.)
 • ІІІ округ (базова школа № 10, директор Ярмош Л.В.)
 • ІV округ (базова школа № 6, директор Корчагіна С.А.)

 

Найбільш поширені форми роботи на округах:

Центр довузівскої підготовки “Абітурієнт” – 51 пункт
Кількість міжшкільних факультативів на окрузі різного спрямування – 60
Здійснюється
Робота з обдарованими дітьми
Працюють гуртки психологічного спрямування
Здійснюються послуги для вихованців ДНЗ
Розвивальні послуги позашкільних закладів
Організована дієва міжокружна система методичної роботи з педкадрами
психологічний супровід навчального процесу через базові школи
Виховна та культурно-масова робота

Організована робота ліцейних класів при ВНЗ

Для тих, хто має здібності до технічної творчості, цікавиться інженерією, радіотехнікою, електронікою, комп’ютерними науками були створені умови та можливості для підготовки до вступу та успішного навчання в Державної Донбаської машинобудівної академії “ДДМА” – створені ліцейні класи при ДДМА на I окрузі: ЗОШ № 3 – 25 учнів (11-а), 4 – 29 учнів (11-а), 8 – 28 (11-а ), 35 – 60 уч. (10 кл)) та III окрузі (ЗОШ №10 – 30 (11-а клас)).

Для учнів, які обрали в майбутньому професію медика створені ліцейні класи при Донецькому державному медичному університеті ім. М.Горького на базі II округу (ЗОШ №22 – 18 учнів біолого-фізичний профіль).
На базі Міжшкільного виробничого комбінату здійснюється навчання за слідчими робітничими професіями: основи кулінарії, різьби по дереву, металообробка, секретар-друкарка, продавець, оператор комп’ютерного набору, швачка, українська народна вишивка. Ліцензовано: оператор комп’ютерного набору, швачка, токар. Ліцензія діє з 24.06.2010 до 24.06.2013 року.