Атестація закладів

Результати атестації навчальних закладів

      З метою визначення спроможності закладів здійснювати освітню діяльність згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання наказів МОН України від 24.07.2001 р. № 553 «Про Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів» (у редакції, що затверджена наказом МОНУ від 16.08.2004 №658), від 14.02.2005 р. № 99 «Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів», управління освіти й науки Донецької облдержадміністрації від 01.12.2006 р. № 668 «Про атестацію загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів Донецької області» в місті Краматорську проводилася атестація навчальних закладів.

Відповідно до Порядку проведення державної атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001р. № 553, у процесі атестаційної експертизи аналізуються й оцінюються рівень організації навчально-виховного процесу (розділ 1), ефективність навчально-виховного процесу (розділ 2), стан управління навчальним закладом (розділ 3) та соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників (розділ 4).

Орієнтовні критерії визначаються у балах від максимально можливих значень відповідних показників, що відповідають високому рівню освітньої діяльності.

Загальний висновок щодо рівня освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу робиться на основі аналізу результативності оцінювання (сумарної кількості балів у розділах):

 

  1. “Організація навчально-виховного процесу ” (максимальна кількість залікових балів 14);
  2. “Ефективність навчально-виховного процесу ” (максимальна кількість залікових балів 15);
  3. “Управління навчальним закладом ” (максимальна кількість залікових балів 18);
  4. “Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу” (максимальна кількість залікових балів 15).

 

За наслідками атестації (атестаційної експертизи) встановлюється рівень освітньої діяльності навчального закладу: “високий”, “достатній”, ”середній”, “низький” (позначається відповідно “В”, “Д”, “С”, “Н”), на підставі якого виноситься рішення про визнання закладу “атестованим з відзнакою”, “атестованим”, “атестованим умовно” чи “неатестованим”.

Високий рівень визначається за умови отримання сумарної кількості балів в межах 62 – 52; достатній – 51 – 35; середній – 34 – 20; низький – 19 і менше.

З вересня 2006 р. до травня 2011 р. у місті Краматорську проведена атестація 31 навчального закладу.

З високим рівнем освітній діяльності атестовано вісім закладів освіти – ЗОШ № 22 (директор Крупченко М.М.), ЗОШ №25 (директор Нещотна О.С.), ЗОШ №26 (директор Валавіна Т.М.), ЗОШ №35 (директор Рідош М.І), ЗОШ №16 (директор Шевченко Л.Г.) , ЗОШ № 3 (директор Серікова Ж.В.), ЗОШ №10 (директор Ярмош Л.В.), ЗОШ №4 (директор Каракулова І.А.); з достатнім рівнем освітньої діяльності – 23 заклади.

Атестація навчальних закладів здійснювалась експертною комісією від 11 до 15 осіб, згідно наказів по управлінню освіти, окремих для кожного закладу. До складу експертної комісії входили провідні фахівці, які мають відповідну освіту, високу професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями: представники управління освіти – спеціалісти з різних питань, завідуюча міським методичним кабінетом, завідуюча психологічною службою при УО, голова міської профспілки, методисти міського методичного кабінету. Основою організації діяльності експертної комісії була робоча програма атестаційної експертизи, що складалася для конкретного навчального закладу і затверджувалася начальником управління освіти. Робоча програма доводилася до відома керівників навчальних закладів за місяць до початку проведення атестаційної експертизи. Не пізніш як за 2 місяці до проведення атестації навчальний заклад подавав експертній комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності. Термін роботи експертної комісії у навчальних закладах не перевищував 15 календарних днів. Кожен член експертної комісії здійснював перевірку в ЗНЗ своїх атестаційних питань. За підсумками атестації та висновками експертів складався Акт управління освіти та робились загальні висновки по управлінню освіти щодо рівня освітньої діяльності закладів. Всі матеріали передавалися в установлений термін до УОН м. Донецька.

Для закладів освіти, що атестувалися до грудня 2010 року вже отримані свідоцтво про атестацію. Відповідно до п.20 Порядку державної атестації ЗНЗ, ДНЗ та ПНЗ, затвердженого наказом МОНУ від 24.07.2001 №553 (зі змінами), атестованому закладу видається свідоцтво встановленого зразка. Зразки зазначених бланків є бланками суворої звітності. Виготовлення зазначених бланків, а також додатків до них, здійснюється Міністерством освіти і науки України з використанням потужностей з виготовлення цінних паперів через державні підприємства Держзнаку Міністерства фінансів України. За виготовлення зазначених бланків управління освіти зверталося з відповідною заявою УО та директорів до Донецької регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів при управлінні освіти і науки облдержадміністрації.

За результатами атестаційної експертизи навчальних закладів міста виданий наказ № 1010 від 26.12.2011 “Про результати атестаціі навчальних закладів міста у 2006-2011 роках та організацію роботи у міжатестаційний період”

Результати проведення атестаційної експертизи надані у таблиці:

№ ЗОШ Рік атестації Результати атестації
Рівень організації навчально-виховного процесу Рівень ефективності навчально-виховного процесу Рівень управління навчальним закладом Рівень соціального захисту, збереження та зміцнення здоровья Загальний бал
ЗОШ № 22 2008 14 15 18 15 62
Високий
ЗОШ № 25 2009 12,11 13,22 17,15 13,06 55,54
Високий
ЗОШ № 26 2011 12,62 13,41 16,1 13,25 55,38
Високий
ЗОШ № 35 2009 12,66 13,63 15,97 12,61 54,87
Високий
ЗОШ № 16 2009 12 12,48 15,75 13,07 53,3
Високий
ЗОШ № 3 2008 11,8 13,01 15,68 15,52 53,01
Високий
ЗОШ № 10 2011 12 12,7 15,35 12,74 52,79
Високий
ЗОШ № 4 2009 11,67 12,63 15,28 13,01 52,59
Високий
ЗОШ №31 2011 10,74 11,23 15,45 12,02 49,44
Достатній
ЗОШ № 32 2010 11,38 11,68 14,02 11,78 48,85
Достатній
ЗОШ № 23 2011 10,94 10,46 14,78 12,36 48,54
Достатній
ЗОШ №1 2011 10,75 11,05 14,69 11,91 48,4
Достатній
ЗОШ № 2 2010 11,44 11,76 13,04 11,79 48,03
Достатній
Інтернат №3 2010 10,43 10,05 14,41 13,1 47,99
Достатній
ЗОШ № 21 2009 12,54 10,86 13,43 10,8 47,63
Достатній
ЗОШ № 17 2009 11,24 11,52 12,6 12,23 47,59
Достатній
ЗОШ № 33 2011 10,65 10,46 14,06 12,10 47,27 Достатній
ЗОШ № 11 2010 11,02 11,62 13,45 11,15 47,24
Достатній
КУГ 2008 10,9 10,87 14,5 10,71 46,98
Достатній
ЗОШ № 15 2010 11,09 11,17 13,6 10,99 46,85
Достатній
ЗОШ № 13 2011 10,05 10,7 14,05 11,9 46,7
Достатній
ЗОШ № 24 2011 10,95 10,11 13,36 11,28 45,7
Достатній
ЗОШ № 9 2009 10,82 10,84 12,99 10,98 45,63
Достатній
КЕГГ 2006 10,1 11,33 14,95 9,18 45,56
Достатній
ЗОШ № 12 2010 10,76 9,66 13,3 11,08 44,8
Достатній
ЗОШ № 28 2010 9,32 10,91 13,52 10,99 44,74
Достатній
ЗОШ № 19 2009 9,5 10,34 13,52 11,2 44,6
Достатній
ЗОШ № 8 2008 10 9,8 13,1 10,8 43,7
Достатній
ЗОШ № 5 2008 9,56 10,8 13,1 10,25 42,86
Достатній
ЗОШ № 7 2006 9,01 11,07 12,79 9,18 42,05
Достатній
ЗОШ № 30 2008 9,45 9,62 12,85 9,88 41,8
Достатній
ЗОШ № 6 2008 10,68 8,38 10,78 11,76 41,6
Достатній
ЗОШ № 20 2009 8,85 8,95 12,72 9,2 39,72
Достатній
ЗОШ № 18 2008 9,6 5,9 9,9 9,8 35,2
Достатній