Видача довідки про володіння державною мовою

Інформаційна картка адміністративної послуги
“Видача довідки про  володіння державною мовою
або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування”

Управління освіти Краматорської міської ради

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1. Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги м. Краматорськ,
вул. ХІХ Партз’їзду, 56, каб. 10

 

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок – четвер з 10.00-12.00, 13.00-17.00,
п’ятниця з 13.00 – 15.45 (обідня перерва з 12.00 до 12.45)
3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги (06264) 5-91-07,
(06264) 7-20-00

goroo@krm.gov.ua

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4. Закони України Закон України “Про громадянство України”
5. Акти Кабінету Міністрів України
6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги

 

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Отримання громадянства
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 

1. Заява-анкета на ім’я голови атестаційної комісії управління освіти Краматорської міської ради.
2. Документ, що посвідчує особу заявника та місце його проживання на території України (тимчасове посвідчення громадянина України, довідка – вид на мешкання).

 

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 

Отримання та реєстрація заяви;
співбесіда спеціаліста УО із заявником;
написання перекладу тексту;
перевірка перекладу тексту;
прийняття рішення про видачу довідки;
написання довідки на відповідному формулярі;
реєстрація та видача довідки заявнику.

 

11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безкоштовно
У разі платності:
11.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

 

11.2. Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

12. Строк надання адміністративної послуги

 

1 день (або за мірою необхідності)
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги 1. Відсутність необхідних документів.
2. У випадку, якщо громадянин не володіє державною мовою/не розуміє державної мови в обсязі, достатньому для спілкування.

 

14. Результат надання адміністративної послуги

 

Довідка щодо розуміння (володіння) українською мовою
15. Способи отримання відповіді (результату)

 

Особисто
16. Примітка